Photo Tour

Watch our new Benton House of Lenexa senior living community progress!

Benton House of Lenexa

(913) 712-0737

22000 Prairie Star Pkwy Lenexa, KS 66220